BluAct е мрежа от 7 европейски пристанищни града, включително Пирея, Матаро, Остенд, Галац, Матосиньос, Бургас и Салерно, които имат за цел да споделят добри практики в предприемачеството на „Синята икономика“. Проектът е финансиран по програма URBACT на ЕС, която помага на градовете да разработят устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми.

Разширяване на BGI Мрежата към други страни в Европа

Проектът следва успеха на инициативата „Син растеж“, състезание по предприемачество, което предлага инкубационни услуги за местния бизнес, засилвайки иновациите и създаването на работни места. Чрез подход за създаване на местни групи за подкрепа на URBACT и ангажиране на местни и други заинтересовани страни, с крайна цел – стимулирането на „Синята икономика“, BluAct има задача да осигури дългосрочни резултати в съответните градове партньори.

Подпомага предприемачите в „Синята икономика“ да привлекат подкрепа и инвестиции

Инициативата на Пирея за „Син растеж“, Blue Growth Initiative (BGI), e отлично подготвено и структурирано състезание за иновативни предприемачи с фокус върху морската и крайморска икономика, стартирало през 2014 г., и успешно оценено от програмата URBACT като „Добра практика“ през 2018 г.

BGI подкрепя предприемачи в „ранна фаза“ на развитие да създават и реализират иновативни бизнес концепции и да откриват работни места в сектора на „Синята икономика“. Всяка година се провежда състезание на бизнес идеи и планове, като инициативата осигурява програма от дейности за подкрепа на „Синия растеж“ на предприемачите, най-добрите от които получават възможност за външно финансиране.

BLUACT: Защо Синята икономика е безбрежно море от възможности?

Първоначално идеята за Синята икономика възниква като възможност за едновременно стимулиране на предприемачеството и запазване на морските екосистеми, но днес тя е много повече – „Синята икономика“ покрива изключително широк спектър от дейности:

 – Практически програми за развитие на икономическия растеж на морския и крайморски бизнес

 – Комплексна икономическа философия, съответстваща на концепцията за „Кръгова икономика“, и развиваща бизнеса по начин, който опазва, поддържа и подобрява морската околна среда (и по този начин предоставяща значителни и дългосрочни ползи на обществото).

Отличен пример за град, който успява да стимулира иновативни бизнеси и предприемачи в областта на „Синята икономика“, е Пирея, Гърция.

Партньорски градове

Остенд, Белгия

Матосиньос, Португалия

Матаро, Испания

Салерно, Италия

Пирея, Гърция

Бургас, България Галац, Румъния

Стъпки на развитие

Стъпка 1

Създаване на силна много институционална правителствена структура за развитие на инициативата

Стъпка 2

Подготовка на Състезание

Стъпка 3

Провеждане на Състезание

Стъпка 4

Инкубационен период

Стъпка 5

Популяризиране и подкрепа

Повече информация на: BluAct.eu