остават до крайния срок за кандидатстване (14.06.2023г.)

Хакатонът „Бургас блус“ подкрепя развитието на Синята икономика и намирането на устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми.

Състезанието е насочено към бизнес идеи, свързани с дигитализация в областта на морската икономика и насочени към устойчива употреба на природни ресурси, предпазване и възстановяване на аквакултури, устойчив морски туризъм и транспорт. Състезанието се организира от Община Бургас в партньорство с Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб.

Състезанието „Бургас блус“ се организира за втори път, като първото издание се проведе през 2020 г. Настоящото издание е с технологична насоченост и се  провежда в рамките на  проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“ (DBAN) №  101077599, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФМДРА (2021-2027 г.). В основата на проекта стои идеята да се създаде  регионална мрежа за ускоряване на синия растеж, която подкрепя съществуващи и стартиращи бизнес инициативи в секторите на синята икономика в партньорство между Община Бургас;  Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб;  Международен център за икономическо и бизнес развитие, Тбилиси; Държавен Аграрен Университет , Одеса.

 В състезанието за предприемачески идеи могат да се включат както физически, така и юридически лица. Задължително изискване е кандидатите да има бизнес идея, в рамките на която ще извършват предприемаческата дейност на територията на община Бургас. Проектите, с които кандидатстват, могат да бъдат бизнес идеи в ранен етап на разработване или изпълнение. Условието към кандидатите е също така да съставляват екипи от минимум двама членове като всеки екип може да се причисли към една от двете възрастови групи  

Възрастова група 1 (завършили и студенти, над 19 годишна възраст)

Възрастова група 2 (ученици, до 19 годишна възраст)

Регистрацията за участие става чрез попълване на формуляр, достъпен в платформата https://bluactburgas.bg/  Организаторите уточняват, че ще бъдат приемани само заявки, получени чрез платформата, като не се допуска изпращането им по е-mail или по пощата.

Краен срок за подаване на заявления за участие в Конкурса – на 16 юни 2023 г. – 23:59 часа

Първоначалната оценка на заявленията и избор на финалисти за участие във фазите Хакатон и Демо ден ще бъде публикувана на сайта на инициативата – до 13 юни 2023 г. и информация за избраните участници ще бъде изпратена до тях.

Кандидатите, които отговарят на условията и чиято бизнес идея е приложима в областта на Синята икономика на територията на община Бургас, ще продължат участието си в следващите фази на конкурса – Хакатон и Демо ден. На 16-17 юни 2023 г. ще бъде организиран двудневен технологичен хакатон, в рамките на който участниците ще имат възможността да разработят и доразвият своята бизнес идея, да се консултират с ментори и наставници, както и да се подготвят за презентирането на бизнес идеите си пред журито.

За следващия ден – 18 юни 2023 г., е насрочен т. нар. Demo Day – представяне от участниците на бизнес идеите и оценяването им от независимо жури, съставено от експерти в тази област. В същия ден ще се състои и церемония по награждаването на победителите, класирани на първите три места в конкурса.

Критериите, по които ще оценява журито:

а) Проблем – (екипът се е ангажирал  да разреши конкретен проблем, за който има смисъл да се търси решение. В презентацията си участниците трябва да опишат конкретен проблем, като ясно изтъкнат, че разрешаването на този проблем представлява голяма бизнес възможност Съществува ли значителен брой потенциални клиенти, които биха платили за решението на този проблем?)

б) Бизнес идея – (До колко подходяща е предложената бизнес идея, за разрешаване на проблема? Реалистична и осъществима ли е тя? Решава ли конкретния проблем? Бизнес идеята притежава ли уникално решение, което не е реализирано до момента? Съобразена ли е с бъдещите тенденции на пазара?

в) Пазар – (Кои пазари/пазарни ниши са таргетирани в бизнес идеята? Правилно ли е посочен пазарния сегмент? Ясно дефинирани ли са пазарните нужди и до каква степен предложената бизнес идея ги удовлетворява?) (1-5 точки);

г) Бизнес модел – (Какъв е бизнес модела? Как ще се привлекат клиенти? Как ще се осигурят финансови дивиденти от бизнес идеята? Какви дистрибуционни канали ще бъдат използвани?) (1-5 точки);       

При представяне на допълнителна обосновка за всеки от посочените критерии (екологична отговорност – грижа за по-чиста околна среда, социална отговорност – добавена стойност за хората и включване на маргинализирани групи, потенциал за генериране на работни места и концентриране на млади хора в региона) участниците получават допълнително точки.

Победителите в Хакатона ще получат предметни награди, както и възможност да се обучават в реална среда в уеб базираната платформа за син растеж – https://blue-growth.net/   по предварително изготвена акселераторска менторска програма.  Продължителността на менторската програма ще бъде до 3 месеца, като по време на нея победителите ще имат възможност да доразвият проектната си бизнес идея и я превърнат в успешно бизнес начинание с помощта на ментори

Отборът, класиран на първо място ще получи билети за участие в първият по рода си Remotion Fest Burgas, насочен към дигитални номади, фрийленсъри и IT специалисти. Tой ще се проведе в дните от 21 до 25 юни в Бургас.