ФИНАЛИСТИ

В ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – инициатива „Burgas Blues“

разработена в рамките на проекта „BLUACT“ – „Градове в действие за син растеж“, финансиран по програма URBACT III

ФИНАЛИСТ ПОДАТЕЛ ИМЕ НА ЕКИПА/БИЗНЕС ИДЕЯТА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА
1   1-ВО МЯСТО Никола Бобчев   Plastic free Black Sea От близо три години следим замърсяването с пластмасови отпадъци по Българското Черноморие. Малко хора осъзнават, колко замърсено е Черно море в действителност. Това се вижда отлично през пролетта при бурно море.  Организираме почиствания и мониторинг на отпадъците, като споделяме информацията във фейсбук и инстаграм на страницата ни Lessplastic Bulgaria, както и на www.lessplastic.bg.

Решихме, че е време за следващата стъпка – да оползотворим отпадъците, които изхвърля морето. Отпадъците от почиствания на плажове биват депонирани или изгаряни и никой не се интересува от рециклирането им. Ние приемаме тези материали като суровина и сме твърдо решени да я използваме повторно за предмети с дълга продължителност на употреба и полезно действие.

Основната цел е да се обърне внимание върху проблема със замърсяването на Черно море, да се финансират бъдещи мониторинг програми и да се акцентира на идеите, следвани от „Cradle to cradle“ и „UpCycling“. Как би станало това? Чрез участие в почиствания, които подбуждат у човек едно добро морално чувство и стимулиране на най-важната група в обществото – деца и подрастващи.

Решени сме да създаваме настолни игри от отпадъци, събрани от плажове в България. Вече имаме идеи за 4 игри, както и за тетрадки и ученически пособия от рециклирана пластмаса. Информирали сме се за различните видове пластмаса, както и качествата, и безопасното и рециклиране. Имаме планове за началните машини, с чиято цел ще могат да се произвеждат игрите, както и визия за създаването им. Вече сме закупили малък шредер, с чиято помощ ще раздробяваме и подготвяме пластмасата за рециклиране.


2 2-РО МЯСТО МС Комп ООД   Burgas Clear Water Survey
Комбинирана измервателна станция
Начало
Burgas Clear Water Survey е проект за създаването на комбинирана измервателна станция за набиране на необходимите данни за по-чист Бургаски залив и система на Бургаските езера. Ще бъде създадено автономно повърхностно превозно средство без генериране на вредни емисии, което чрез измервателни уреди ще предоставя навременно необходимата информация към станция за подобряването на условията на Бургаския бряг и системата на Бургаските езера (включваща Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Бургаското езеро, Езерото Мандра и язовир „Мандра“).

2. Етапи на проекта
Основните точки са изграждането на самата платформа за плаване на уредите, разполагането на измервателните уреди на нея, разчитането на информацията за извличане на максимални резултати от събраните данни.

3. Ползи
3.1. Опазване на екологията на територията на Малък Бургаски залив и системата на Бургаските езера. Динамика на хидрометереологичните процеси на база на това да се предприемат адекватни мерки за бъдещото опазване на околната среда.
3.2. Запознаване на населението с проблемите от замърсяването на морския бряг, нуждата от използването на навременни данни за анализ на състоянието на морската и езерната вода (фауна и флора).
3.3. Възможност за привличането на кадри в сферата на екологията за разчитане на събраната информация и за провеждане на лекции, обучения.
3.4. Морска администрация има възможността да се възползва от платформата за изграждането на брегови морски съоръжения. За тяхното изграждане е нужно преди започването на работа да бъдат използвани такъв тип данни. Такива данни липсват от началото на 90-те години. В полза събраната информация би се използвала за развитието на корабоплаването и на икономиката в цялост в район Бургас.
 
3   3-ТО МЯСТО Теодора Кодева и Румяна Гюркан    BlueViewRoom /Blue VR Идеята е за помещение, в което има няколко стаи с различна виртуална „синя”реалност. Искаме всеки да може да се докосне до местата в Бургас, до където достъпа е по-неблагоприятен, като Атанасовско езеро, езеро Вая, езеро Мандра и остров Света Анастасия. Понеже няма директен или редовен транспорт до тях, искаме всяка стая да разкаже „на живо” за 5- 10 минути за тези Сини Богатства на Бургас на индивидуалните малки,  големи и още по-големи посетители на града.
4   Филип Емилов (Pizza Code) Hackathon Blue Plastic Идеята ни е хората да започнат да рециклират и същевременно да осигурят едно по-чисто бъдеще за следващото поколение. „Blue Plastic“ проекта представлява кампания която се бори с глобалното замърсяване от пластмаса като се стреми да се намери продукт заместител на пластмасата който е органичен и лесно разградим и не вреди на околната среда. Идеята ни е да има специално обозначени пунктове по плажната ивица където ще се събират водорасли и чрез специална обработка ще се добива материала заместител на пластмасата.  
5   Марио Берберов, (Eagles) Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Hackthon Electricity creator Устройство за производство на ток от вода – приложимост към пречиствателни станции, улуци на домове/хотели
6 26.03.2020 Фондация Гея   „Морски скаути -приятели на рибарите“ С проекта целим да съхрани Черно море като едно динамично и заплашено от човешка дейност място. Липсата на достатъчно защитени зони, замърсеност с пластмаса, военн, климатични промени и загубени екосистеми напомнят за проблемите на застрашеното биоразнообразие по Бургаското крайбрежие.

Ще инициираме мероприятия и кампания, които да напомнят на хората за крехката устойчивост на Черно море и как човешката намеса може да бъде и полезна като спомага за една здрава и добра морска среда. Ние търсим решения за събиране на отпадъци от плажовете и морето и използването на тези отпадъци за изработка на нови изделия, които да напомнят за проблемите на боклука в морето.
Ние целим да подпомогнем хората да имат стимула да взимат боклука със себе си, а не да го изхвърлят зад борда, както е обичайно да се прави сред рибарите. Освен това предлагаме техники за отстраняване на допълнителни отпадъци в открито море, като боклук се събира и предава от рибарите срещу заплащане по установени цени на фирми за изкупуване на отпадуци от пластмаса и мета. Така събраните отпадъци могат да бъдат събирани и предавани, за да бъдат рециклирани.

Днес иновативни фирми за спортно облекло използват не само биопамук, но и рециклиран полиестер. Това е модерна политика за популяризиране на проблемите с отпадъците в морето. Ние предлагаме от пластмасовите боклуци след селектиране и обработка да се изработват арт произведения и инсталации, които да носят послания за опазване на морето от пластмасови отпадъци и ограничаване на еднократната пластмаса. Ние разглеждаме отпадъците като ресурс и търсим начин да спомогнем той да бъде максимално усвоен и използван. Очакваме да постигнем трайни, устойчиви резултати като спомогнем за това рибарите да бъдат по- активни в опазването на морето и започнат да ценят, пазят и поддържат повече чистотата му от отпадъци за една по- добра морска среда и повече биоресурси. Имаме стремеж един ден отпадъците в морето да изчезнат, а рибарите вместо боклук да събират повече и с по- устойчиви практики риба. Тогава хората ще могат да насочат потенциала си в още по-полезни за обществото и Земята действия.
7   Екатерина Маленова (UNI) Hackathon Споделено рибарство Приложение за споделено рибарство

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *